Dnevnik dela

 

    [Š]

 

 • 14.10 (Vaje) – Izbira teme in osnovno urejanje gradnikov
 • 21.10 (Vaje) – Vzpostavitev Arnes analitike, urejanje menijev
 • 28.10 (Vaje) – Ponovitev licenc
 • 4.11 (Vaje) – Urejanje gradnikov ter začetne strani
 • 10.11 (Doma, 130 min) – Iskanje podatkov o rastrski grafiki in formatu JPEG
 • 11.11 (Vaje) – Dokončno urejanje spletne strani, dodajanje besedila
  11.11 (Doma, 180 min) – Pisanje o rastrski grafiki in formatu JPEG
 • 18. 11 (Vaje) – Planiranje nadaljnjega dela in dokončanje postavitve strani
 • 25.11 (Vaje) – Začetek risanja vektorske grafike
 • 2.12 (Vaje) – Iskanje podatkov ter pisanje o formatu MPEG
 • 9.12 (Vaje) – Dokončanje pisanja o rastrski grafiki, o formatu JPEG ter o formatu MPEG
 • 19.12 (Doma, 300 min) – Pisanje postopka o izdelavi slik
 • 23.12 (Doma, 240 min) – Izdelava slik in pisanje postopka o izdelavi slik
 • 4.1 (Doma, 240 min) – Izdelava in oblikovanje videa
 • 11.1 (Doma, 180 min) – Izdelava infografike
 • 13.1 (Vaje) – Urejanje spletne strani
  13.1 (Doma, 180 min) – Urejanje zvoka ter združevanje z videom
 • 15.1 (Doma, 120 min) – Dokončevanje urejanje  zvoka ter združevanje z videom
 • 17.1 (Doma, 300min) – Dodajanje besedila ter slik na spletno stran
 • 18.1 (Doma, 120 min) – Končno urejanje in dodajanje zadnjih popravkov
 • 20.1 (Doma, 240 min) – Dodajanje licenc, urejanje postavitve na spletni strani, dodajanje prispevkov in dodajanje še zadnjih popravkov

    [E]

 

 • 14.10 (Vaje) – Izbira teme in osnovno urejanje gradnikov
 • 21.10 (Vaje) – Vzpostavitev Arnes analitike, urejanje menijev
 • 28.10 (Vaje) – Ponovitev licenc in reševanje kviza
 • 4.11 (Vaje) – Urejanje gradnikov ter začetne strani
 • 11.11 (Vaje) – Dokončno urejanje spletne strani, dodajanje besedila
 • 15.11 (Doma, 60 min) – Iskanje podatkov o vektorski grafiki in formatu JPG
 • 18. 11 (Vaje) – Planiranje nadaljnjega dela in dokončanje postavitve strani
 • 25.11 (Vaje) – dokončanje pisanja o vektorski grafiki in njenem formatu
 • 20.12 (Doma, 200 min) – Izdelava infografike
 • 24. 12 (Doma, 200 min) – Izdelava infografike
 • 4.1 (Doma, 500 min) – Pisanje postopka o izdelavi slik in tudi same izdelave izdelka
 • 5.1  (Doma, 120 min) – Iskanje teorije za format MP3
 • 6.1 (Doma, 120 min) – Pisanje teorija za format MP3
 • 10.1 (Doma, 300 min) – Izdelava in oblikovanje videa
 • 13.1 (Vaje) – Urejanje spletne strani
 • 15.1 (Doma, 200 min) – Poprava videa
 • 16.1 (Doma, 120 min) – Združevanje zvoka z videom
 • 1.2  (Doma, 200 min) – Pisanje o vektorski grafiki in formatu JPG
 • 2.2 – 3.2 (Doma, 500 min) – Dodajanje besedila ter slik na spletno stran, posebej grafike na splet
 • 3.2 (Doma, 120 min) – Končno urejanje in dodajanje zadnjih popravkov
 • 3.2 (Doma, 140 min) – Dodajanje licenc, urejanje postavitve na spletni strani,…