Z videom ter spreminjanjem videa sem se že srečala prej v okviru pedagoške prakse.

V okviru videa sva morali predstaviti format MPEG. Pisanje o formatu MPEG mi je bilo težko že od samega začetka, saj o tem nisem vedela ničesar o kodiranju ter delovanju tega formata. Vendar mi je bilo po predavanjih vse veliko bolj jasno. Kljub vsemu pa je o tem formatu zelo težko dobiti primerne podatke, predvsem o kodiranju formata MPEG.
Z izdelavo video posnetka nisem imela problemov. Ker je video moral biti poučne narave, sem se odločila, da se posnamem, ko rišem ikono za video. Za urejanje programa pa sem imela malo težav, saj sem za urejanje uporabila program Video Pad, ki ga nisem poznala. Vendar sem kasneje ugotovila, da so si vsi ti programi za urejanje videa zelo podobni. Na koncu sem videu še dodala zvok, ki sem ga predhodno malo spremenila od originala. Zavedam se, da bi video lahko naredila veliko boljše.