Video Pad

Video sem urejala s programom Video Pad.  To je preprosta aplikacija za urejanje videov, ki jo je razvil NCH.  Video Pad dopolnjuje veliko programske opreme in sicer npr. MIxPad program za mešanje zvoka, PhotoPad za urejanje slik, WavePad za urejanje zvoka in drugi.

V nadaljevanju bomo prikazali kako združiti video in zvok, ki smo ga spremenili s programom Audacity.
Cilj video posnetka je predvsem pomagati laikom narisati ikono za video.

 

Za začetek si poglejmo nekaj osnovnih funkcij, ki nam jih ponuja program Video Pad. Osnovne funkcije so pokazane na sliki.

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</a><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Avtor: Špela.

Za začetek sem se posnela, kako rišem ikono za video v programu Inkscape.

Najprej sem v Video Padu naredila prvo stran z besedilom. To storimo tako, da kliknemo na Dodaj prazno stran, izberemo si barvo in damo dodaj. Nato dodamo še besedilo in sicer kliknemo na  Dodaj besedilo in napišemo besedilo ter določimo pozicijo. Ter s funkcijo drag and drop povlečemo v prostor za video.

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</a><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Avtor: Špela.

Nato odpremo oz. dodamo naš video. To storimo tako, da kliknemo Domov, potem pa Dokumenti in Odpri projekt.

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</a><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Avtor: Špela.

Z drag and drop dodamo video v prostor za video. Ker je moj video predolg zaradi manjših vmesnih zmot in podobno dele našega videa, ki niso pomembni izrežemo ven. To storimo tako, da označimo interval ki ga želimo zbrisati ter kliknemo Delete oz. kliknemo na koš, ki se nam pojavi polg označenega intervala.

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</a><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Avtor: Špela.
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</a><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Avtor: Špela.

Ko imamo sedaj video urejen, dodamo še glasbo na podoben način kot video. Glasbo uvozimo v našo datoteko, ter jo z drag and drop povlečemo v prostor za zvok.

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</a><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Avtor: Špela.

Na koncu po želji lahko dodamo še napis na enak način, kot smo to dodali na začetku

Naš končni izdelek si lahko pogledate spodaj.

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</a><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Avtor: Špela.

Zvok v videu pa je objavlen pod licenco CC BY 4.0: Free stock music